Проект підготований доцентом кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Богданом Ковалюком та викладачем Чернівецького транспортного коледжу Віталієм Якубівим для Чернівецької міської ради в рамках обговорення Програми розвитку міського електротранспорту на 2017–2021 рр.

Попередні зауваги

1. Загальна частина

Стан розвитку електротранспорту є недостатнім. Тролейбусний парк замортизований більше 90%. Середній вік рухомого складу 25 років. Заміні підлягає більше 30,0 км контактної мережі. Негативними факторами є:

— невизначеність щодо порядку відшкодування проїзду для пільгових категорій населення;
— відсутність достатнього парку рухомого складу.

Основні загрози:

— банкрутство комунального підприємства;
— зниження рівня забезпеченості міста громадським транспортом;
— підвищення рівня забруднення навколишнього середовища у місті, зростання насичення загазованості.

2. Мета Програми

Метою реформування і розвитку електричного транспорту на 2017–2021 роки є:

— створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення їх тролейбусами;
— забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації міського електричного транспорту в Чернівцях;
— удосконалення системи перевезень та покращення якості послуг;
— збільшення питомої ваги міського електротранспорту в міських пасажироперевезеннях;
— покращення екологічної безпеки населення;
— стимулювання інвестиційної діяльності у сфері міського електричного транспорту, створення умов для модернізації, оновлення і покращення технічного стану рухомого складу та інфраструктури електричного транспорту комунального підприємства.

3. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми

3.1. Основними напрямами виконання програми є:

— відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі;
— формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу.

3.2. Основні шляхи та механізм виконання програми:

1) За напрямом – відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі:

— відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення ремонту тролейбусів, реконструкція тягових підстанцій та заміна зношеного обладнання, проведення робіт з ліквідації аварійного стану контактних мереж;
— заміна інвентарного парку тролейбусів термін експлуатації яких завершився шляхом закупівлі вживаних тролейбусів іноземного виробництва.
— оновлення рухомого складу новими тролейбусами вітчизняного виробництва;
— формування нових маршрутних напрямків для руху тролейбусів, з урахуванням розвитку нових мікрорайонів міста.

2) 3а напрямом – формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу:

— проведення моніторингу та аналізу тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг, виключення невиправданого дублювання приватними авто перевізниками тролейбусних маршрутів;
— приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до рівня економічно обґрунтованого;
— підвищення ефективності збору платежів за проїзд, шляхом впровадження квитків багаторазового використання;
— залучення додаткових надходжень коштів, у тому числі, за рахунок надання додаткових послуг;
— впровадження нових форм організації виробництва з метою покращення якості щоденних оглядів та всіх видів ремонтів, оновлення виробничої бази підприємства, оптимізація кількості працюючих до потреб;
— впровадження заходів з енергозбереження та оптимізації обсягів транспортної роботи;
— реалізація заходів спрямованих на збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу, в тому числі шляхом оптимізації організації дорожнього руху на вулицях міста.

3.3. Перелік завдань програми:

— збільшити пар рухомого складу КП ЧТУ до рівня необхідного для забезпечення нормального пасажироперевезення;
— сформувати ефективну мережу тролейбусних маршрутів ;
— впроваджувати використання багаторазового електронного квитка;
— забезпечити беззбитковість господарської діяльності КП ЧТУ.

4. Заходи програми та їх фінансове забезпечення – див. додатки 2, 3.

5. Координація та контроль за ходом програми.

Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на Департамент житлово-комунального господарства міської ради. За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення.

Основними функціями Департаменту житлово-комунального господарства міської ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

— координація виконання заходів програми;
— організація моніторингу реалізації заходів програми;
— інформування міської ради щодо виконання заходів програми відбувається щопівроку.

Додаток 1
до Програми розвитку міського електротранспорту
в м. Чернівцях на 2017–2021 роки

Паспорт Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017–2021

Додаток 2
до Програми розвитку міського електротранспорту
в м. Чернівцях на 2017–2021 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017–2021

Додаток 3
до Програми розвитку міського електротранспорту
в м. Чернівцях на 2017–2021 роки

План заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017–2021Додаток 4
до Програми розвитку міського електротранспорту
в м. Чернівцях на 2017–2021 роки

Очікувані результати виконання Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017-2021 роки:

1. Сформована мережа контактної мережі на 9 тролейбусних маршрутах міста.
2. Формування достатньої кількості одиниць рухомого складу. Необхідна кількість тролейбусів по маршрутах (2020): № 1 – 8 машин; № 2 – 12 машин; № 3 – 20 машин; № 4 – 6 машин; № 5 – 18 машин; № 6 – 12 машин; № 7 – 6 машин; № 9 – 8 машин; Всього 100 машин на лінії.
3. Впровадження електронного квитка.
4. Виведення підприємства на беззбитковий рівень господарювання.

Богдан Ковалюк, Віталій Якубів — для Чернівецької міської ради

В оформленні використано радянський фото-знімок Чернівців

________________________________________

Читати більше:

Дослідження | Безкредитні тролейбуси. План оновлення ЧТУ