Це невелика передмова до матеріалу, який почали публікувати кілька місяців тому. Йдеться про унікальні документи щодо чернівецьких дисидентів. З цими документами, на жаль, ми не ознайомилися у дев’яностих чи у двотисячних. Це багато що говорить і про суспільство, і про його перспективи.

Ще не так давно, якихось тридцять років тому, дисиденти у Чернівцях – були звичним явищем. Хоча їх, як правило, визначали як «зрадників», «наклепників», закидали їм бажання «бути героями», «протиставляти себе суспільству» тощо. Жодна тоталітарна держава ніколи не визнає існування «дисидентів», хоча охоче вишукує «зрадників». І навіть, у якомусь сенсі, виробляє їх для загального тонусу.

Треба сказати, що і нині обличчя на трибунах, як після вдалого кастингу для екранізації Оруела. Це цілком очевидно. А частина українців почуває себе двічі героями Оруела – чи, перефразуючи, «оруелівської праці». Чи відчуває, що ось-ось це почесне звання знайде їх проти волі. Ми багато говоримо, що подібне відбувається у Росії – однак напрочуд мало, що це також відбувається і в нас.

Можливо, така оцінка суб’єктивна, але, швидше за все – ні. Цього разу ми публікуємо частину звинувачувального акту Леоніда Шраєра, засудженого по 187-ій статті «Розповсюдження завідомо неправдивих вигадок». Суд відбувся в Чернівцях у не такому вже далекому 1985 році. Арешт Шраєра – у 1984 році. Справа ця відрізняється від багатьох інших тим, що була місцевою ініціативою, а не настановою згори, і велася заради кар’єрного зростання.

Процес мав бути колективним. Його метою було – розкрити створення антирадянської групи на чолі з Йосифом Зісельсом (який уже до того був судимий за політичною статтею) і отримати поштовх у кар’єрі. Однак, у силу того, що арештовані поводилися досить мудро, колективна справа розпалася на кілька окремих. Одним із її ініціаторів був Микола Кушнір – майбутній генерал СБУ. Чия ініціативність, як бачимо, отримала свою високу оцінку. Допити проводили несподівані, як для теперішнього ока, персоналії – наприклад, майбутній ректор БДФЕУ Володимир Прядко, який допитував художника Броніслава Тутельмана на конспіративній квартирі, де утримував його протягом кількох діб.

Хто здивується таким перевтіленням? Утім, усі кимось були. Якщо не дисидентами та внутрішніми емігрантами – то кимось були... Не задаємося питанням – ким. Цікаво в цьому протоколі інше: як затято держава відстоює «правду», як охороняє «правду» від посягань. Як намагається виставити сміхотворним і злочинним усе, що не співпадає з офіційною точкою зору – будь-який факт, будь-яке тлумачення, що не вкладаються в офіційну версію. Можна впевнено говорити, що коли держава відстоює «правду», а не закон, жити в ній стає неможливо і ні за чим.

Не сприймати фактів – це здатність тоталітарного розуму в усі часи. А найсмішніше, що минуло два-три роки і те, що говорив і намагався донести своїм знайомим Шраєр, стало загальною точкою зору. Як би не вийшло так і ще раз! Бо тоді наша комедія буде називатися «Рік бабака», за аналогією із вічно повторюваним «Днем бабака» з відомої американської комедії. І рік цей буде – 1984-ий.


«Утверждаю»
Прокурор Черновицкой области
старший совестник юстиции
В.Г. Рябчинский
«20» декабря 1984 года*

Обвинительное заключение

по уголовному делу № Я–5135 по обвинению Шраера Леонида Борисовича в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 I УК УССР

Настоящее уголовное дело возбуждено 18 октября 1984 года прокуратурой Черновицкой области по факту распространения заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили анонимное письмо и материалы проверки о систематическом распространении Шраером Л.Б. заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Расследованием по делу установлено:

Шраер Л.Б., пользуясь информацией, получаемой от прослушивания западных радиостанций, ведущих враждебные передачи на русском языке, из писем от знакомых, эмигрировавших в США, прочитанной нелегально распространяемой антисоветской клеветнической литературы, умышленно искажая советскую действительность и политику, проводимую КПСС и Советским Правительством, на протяжении 1981–1984 годов систематически занимался распространением в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также изготовлением и хранением документов такого же характера, с целью последующего их распространения.

Так, в декабре 1981 года Шраер, возводя клевету на внешнюю политику советского государства, среди работников Черновицкого областного радиотелевизионного центра в устной форме распространял заведомо ложные измышления о том, что в Польской Народной Республике по указанию Советского Союза было подавлено профсоюное движение «Солидарность» и введено военное положение.

В январе 1982 года там же, Шраер Л.Б., распространяя клеветнические измышления на национальную политику КПСС и Советского государства, высказывал заведомо ложные утверждения о том, что в пятидесятые годы, по указанию представителей Советской власти, в городе Черновцы были организованы и проведены погромы на лиц еврейской национальности.

В марте 1982 года, по месту работы, среди сослуживцев распространял заведомо ложные измышления, порочащие миролюбивую политику СССР и мирные инициативы советского правительства, утверждая, что после Хельсинского 1975 года Совещания по разоружению в Европе, Советский Союз усиленно наращивает свой военный потенциал и ведет политику захвата мирового господства, с целью насильственого насаждения на всем земном шаре идей коммунизма.

В марте 1983 года, в разговоре с начальником лаборатории Черновицкого областного радиотелепередающего центра Люблинским Ф.П., Шраер Л.Б., клеветнически высказывался о Ленине В.И., распространял заведомо ложные измышления, порочащие учение марксизма-ленинизма, сравнивал его с идеологией фашизма.

В марте 1983 года, среди своих сотрудников, Шраер Л.Б. распространял заведомо ложные измышления о том, что Советский Союз явился организатором покушения на жизнь папы Римского Иоанна Павла I-го.

В апреле 1983 года, среди работников областного радиотелепередающего центра, Шраер Л.Б. распространял заведомо ложные измышления о том, что в Советском Союзе нарушаются права человека, преследуются инакомыслящие. В то же время, распространяя заведомо ложные измышления, порочащие национальную политику КПСС и Советского государства, Шраер Л.Б. высказывался о том, что антисемитизм в нашей стране возведен в ранг государственной политики, что лица еврейской национальности подвергаются преследованию, не могут пользоваться правом получения высшего образования, выбора места жительства, работы по специальности, желанию, призванию, что для лиц еврейской национальности ограничена служебная перспектива. Тогда же он высказывал заведомо ложные измышления о том, что в 19[??] году по указанию Советских органов в городе Черновцы были разбиты надгробия на еврейском кладбище.

В сентябре 1983 года, по месту работы, Шраер Л.Б. высказывал заведомо ложные, клеветнические измышления о том, что южно-корейский самолет был сбит на территории СССР, не при выполнении исполнении шпионского задания, а с целью устрашения мировой общественности и демонстрации военной мощи СССР.

В октябре 1983 года, среди сотрудников на работе, Шраер Л.Б. распространял заведомо ложные измышления о том, что советские средства массовой информации передают искаженные сведения, с целью дезинформации советских людей, и только западные радиостанции, ведущие передачи на русском языке, освещают события верно, передают правдивую информацию.

В ноябре 1983 года, в разговоре с работниками областного радиотелепередающего центра по поводу агрессии США на Гренаду, он оправдывал действия США и одновременно высказывал заведомо ложные измышления о том, что политика СССР по оказанию интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан является захватнической, с целью насаждения там социалистического строя и задушить борьбу афганского народа за свободу и демократию. Аналогичные заявления он высказывал тогда и по поводу нахождения советских войск в странах Варшавского Договора.

В феврале 1984 года, искажая советскую действительность, Шраер Л.Б. высказывал среди сотрудников заведомо ложные измышления, порочащие и дискредитирующие работников советских органов, клеветнически заявляя о невыполнении ими функций представителей власти.

В апреле 1984 года, по месту работы, среди сотрудников, Шраер Л.Б. высказывал клеветнические измышления о том, что Великую Октябрьскую Социалистическую революцию совершили не большевики, а [анархисты?], что выстрела с крейсера «Аврора», послужившего сигналом к началу восстания не было, [сравнивал?] Великую Октябрьскую Социалистическую революцию с культурной революцией в Китае, а существующий в нашей стране государственный и общественный строй с фашистским режимом Пиночета в Чили.

В июне 1984 года, опорачивая внешний политический курс СССР о невмешательстве во внутренние дела других государств, Шраер Л.Б. распространял среди сотрудников заведомо ложные измышления о том, что национальные олимпийские комитеты социалистических и ряда других стран, отказавшихся от участия в XXI летних Олимпийских играх в Лос Анджелесе, действовали под нажимом Советского Союза на правительства этих стран.

В июле 1984 года, в разговоре с работниками областного радиотелепередающего центра, Шраер Л.Б. распространял клеветнические измышления о том, что советская система хозяйствования убыточная и только капиталистический способ производства, основанный на частной собственности единственно правильный, что социализм, как общественная система – это временное явление, что социализм себя изживет и вместо него установится в нашей стране опять капитализм, который является единственным верным общественным строем.

Кроме того, Шраер Л.Б. изготовил и хранил у себя на квартире с целью последующего распространения 2 кадра фотопленки черно-белого изображения с отснятым текстом из книги М. Геллера и А. Некрича «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней» ч. 2., издания Франкфурт-на-Майне 1982 г. на которых сфотографированы страницы названной книги, содержащие препарированный в антисоветском духе материал по делу врачей лечебно-санитарного управления Кремля, возникшее в январе 1953 года.

Своими умышленными действиями по систематическому распространению в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также изготовлением и хранением с целью последующего распространения части фотопленки такого же содержания, Шраер Леонид Борисович совершил преступление, предусмотренное ст. 187 I УК УССР.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого по ст. 187 I УК УССР Шраер Л.Б. виновным себя не признал и показал, что он постоянно слушал передачи западных радиостанций «Голос Америки», «Свободная Европа», «Немецкая волна» и др. по своему радиоприемнику японского производства фирмы «Хитачи». Вел переписку с Гельманом Л.Д. эмигрировавшего вместе с семьей в США...

* Орфографію збережено.

І так вісім сторінок... Щоб довести, що в СРСР не переслідуються інакомислячі, інакомислячого Шраєра посадили. Так само іноді, щоб довести, що у країні демократія, доводиться встановлювати тоталітаризм. Це звичайний людський оксюморон. Почитуйте Еклесіяста, який попереджав, що історія повторюється. І не повторюйте. Інакше чернівецькі архіви знову поповняться такими протоколами.

Леонід Шраєр був засуджений до 3 років позбавлення волі, відсидів трохи менше. Майже одразу емігрував і, здається, не згадує ані державу, що весь час шукає правду, а не закон – ані нас, таких щирих і переконаних шукачів.


Сергій Воронцов — спеціально для БЦ

В оформленні використано архівний фото-знімок М. Порогера 1975 р.

________________________________________

Дивитись більше:

________________________________________

Читати більше:

Сергій Воронцов | Чернівчани з околиці, або Вічне повернення євреїв на батьківщину